برای اینکه فراموش نکنم

‏دیدمش... از دور

اگه جلسه، ۵ دقیقه زودتر یا دیرتر تموم میشد. اگه واینمیستادم سیگار بخرم. اگه صبر نمیکردم اون آهنگه تموم بشه بعد راه بیفتم. یا اون چراغه قرمز نبود، نمیدیدمش...

/ 0 نظر / 41 بازدید