جانم می‌رود...

‏خلاصه یوقتام اینجوریه که تو نه با یه نفر دیگه، با یه بخشی از وجود خودت خداحافظی میکنی... یه تیکه از جونت کنده میشه، پا درمیاره و میره...

/ 0 نظر / 29 بازدید