بر من جنون متبرک باد

درِ جعبه پاندورای آن منِ آرمانی فارغ از نسبت‌ها باز شده و من امروز، دقیقا امروز آن پرنده بینوای در قفس را دیدم...

حتما‌ مبارک است... مبارک‌تر از هر زمان دیگری...

/ 0 نظر / 53 بازدید