انکار

باید که بایدها را به‌دور ریخت؛ بر من جنون متبرک باد

ما یادمان هست... فقط خانوادگی عادت ندارم چیزی را به روی خودمان بیاوریم! به احترام صدای نفس های آن عصر چهارشنبه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید
اسفند 96
3 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
4 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
6 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
7 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
2 پست