انکار

باید که بایدها را به‌دور ریخت؛ بر من جنون متبرک باد

آذر 97
1 پست
شهریور 97
1 پست
تیر 97
1 پست
خرداد 97
2 پست
اسفند 96
3 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
4 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
6 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
7 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
2 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
بهینه سازی موتورهای جستجو
تحقیقات - نوآوری - بهینه سازی - توسعه فناوری اطلاعات